Ceník

Cena za jednu hodinu 1 žák je 200,-

Cena za jednu hodinu 2 žáci je 300,-

Větší skupiny nedoporučujeme.